„PUBLICARE”

Anunţ public privind luarea deciziei etapei de incadrare

de catre APM Dolj

S.C. ECO NRG S.R.L. anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Dolj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „Amplasare statie de epurare pentru unitatea de procesare a pestelui din sat/com. Ostroveni, jud. Dolj” propus a fi amplasat in com. Ostroveni, nr.102 BIS, jud. Dolj.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet: http://apmdj.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj.”

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *